forside

browser

Denne side fungerer ikke i Internet Explorer!
Brug venligts en af disse browsere i stedet for:

Safari Firefox

forside

forside

Disse sider er blevet oprettet på grund af den situation, der i skrivende stund er i Langvaddam Distribution.

Problemerne har været og er stadigvæk mangfoldige:

Trods gentagne henvendelser fra både de berørte omdelere, tillidsmændene og fagforeningen sker der absolut intet fra firmaets side. Hr. Svend Pedersen reagerer kun - og absolut kun - på henvendelser Hr. Svend Pedersen på en eller anden måde mener sig berettiget til at afvise. Eller alternativt når Hr. Svend Pedersen er tvunget til det ved behandling i det fagretslige system.

Oven i dette kommer så en varslet - og her fra årsskiftet 2008-2009 også implementeret - omlægning af samtlige distrikter til en 7-dages uge.

Det sidste nummer, som BK et alii har lavet, er, at man nu fra og med mandag d. 4. maj 2009 har frataget Langvaddam Distribution distributionen i postnumrene 2200 og 2400. Omdelingen i postnummer 2200 bliver fremover varetaget af BS Distribution, medens omdelingen i postnummer 2400 fremover bliver foretaget af Komdis A/S. Det har så også den for BK og Langvaddam Distribution gunstige virkning, at der ikke længere er en tillidsmand i postnummer 2100, idet Karsten W Nielsen virsomhedsoverdrages til BS Distribution, da hans distrikter ligger i postnummer 2200.

DMA prøver således nu aktivt at få Karsten W Nielsen udelukket fra alle sager vedrørende Langvaddam Distribution. I den henseende er der åbenbart et eller andet DMA (og dog ? ...) har misforstået, idet det udelukkende er LPSF og 3f, der sætter forhandlingsdelegationen til møder med DMA - og det har de faktisk bare at æde uanset, hvor lidt de kan lide kosten.

Siderne er således primært af interesse for ansatte i Langvaddam Distribution - både den nuværende sørgelige rest i postnummer 2100 samt de virsomhedsoverdragede til hhv Komdis (2400) og BS Distribution (2200), men visse dele vil også have helt generel interesse for alle avisbude.


Der går rygter om, at der engang var en sherif i Florida, USA, der blev fjernet fra sit embede grundet:

  • embedsmisbrug
  • manglende embedsførelse
  • dårlig embedsførelse

Det har været svært forståeligt at se, hvordan man kunne være skyldig i alle tre ting på en og samme tid, men Hr. Svend Pedersen samt hans kohorter i DMA har nu bekræftet den sunde basis for historien.


God Fornøjelse