fagligt

browser

Denne side fungerer ikke i Internet Explorer!
Brug venligts en af disse browsere i stedet for:

Safari Firefox

møder

møde hver 14. dag

firmagruppen har besluttet at holde møde hver 14. dag
om torsdagen i samme uge som lønudbetalingen.

MØDE
for alle avisbude


Dagsorden


Tid & Sted:
Torsdag d. 21. Oktober 2021 kl. 16:00 - 21:00
LPSF, Dortheavej 37 baghuset, 2400 NV

Situationen efter virksomhedsoverdragelserne
Hej alle avisbude i 2100, 2200 og 2400 (Østerbro, Nørrebro og Nordvest)
 
Ud over de faste mødepunkter er der sket den udvikling, at vi her i fællesklubben er blevet gjort bekendt med, at omdelerne i de virksomhedsoverdragede områder på Nørrebro og i Nordvest har fået deres løn sat op som modtræk mod den af beregningsudvalget konstaterede underbetaling og Karsten Nielsen og LPSFs sag imod Langvaddam om brud på overenskomstens bestemmelser om arbejdstakt 100.
 
Det lyder jo umiddelbart meget fint, men problemet er blot, at det der er sket er nærmest ingenting. Så vidt vi har kunnet konstatere, er der blot flyttet lidt rundt på priserne de enkelte dage, men resultatet - hvad vi får udbetalt - er stort set uændret. Idet der i mange tilfælde er tale om en nedsættelse af lønniveauet fra det, vi kendte før uge 13 2008, med op til 60% er dette selvfølgelig helt uacceptabelt.
 
Til at klarlægge hvad distributionsselskaberne Komdis og BS har gjort - og navnlig ikke gjort - skal vi bruge dokumentation.
 1. 2 lønsedler før overdragelsen og 2 efter
 2. Komplet kopi af jeres oprindelige varsel, hvis I da har været så heldige at modtage et sådant
 3. Ligalister for de distrikter i går henover ugen, således at vi kan notere gadestykker og avisantal.
Derudover er det blevet os bekendtgjort, at Langvaddam for deres resterende område Østerbro vil lave en tilsvarende fup-regulering.
Beregningsudvalgets opmålinger af de nye distrikter
De nye distrikter er generelt blevet anfægtet som overenskomststridige af tillidsrepræsenten.
 • Opmålingerne viser, hvad vi hele tiden har påstået - nemlig generel underbetaling
 • Har du fået klaget over dine distrikter?
Uvarslede fratagelser af hele eller dele af distrikter
Flere bude har oplevet at få frataget distrikter vilkårligt og uden varsel.
Lønproblemer:
Der bliver nu iværksat kollektive indsamling af de mange lønmangler i lokalerne og via mailgrupper. På trods af lovning af det modsatte ser vi stadigvæk, at påtale af lønfejl bliver ignoreret af Langvaddam.
Pension

Du er berettiget til ca. 8% i pension. På årsbasis giver det en ekstra månedsløn.

Der er mange, der ikke får pension, i Langvaddam Distribution, selvom de er berettiget til det.
- Er du en af dem ?

Af de, der får pension, har vi en kraftig mistanke om, at de fleste af disse ikke har fået pension i hele den periode, de er berettiget til det.
- Er du en af dem ?

For at får afklaret, om du er blevet snydt for en del eller hele den pension, du er berettiget til, skal vi bruge noget dokumentation. Vi beder derfor dig møde op og medbringe så mange som muligt af disse papirer.

 1. Hvis du har været ansat i Bladkompagniet (BK) så medbring dit ansættelsesbevis fra BK.
 2. Hvis du har været ansat i Kühl Distribution så medbring
  1. Dit ansættelsesbevis fra Kühl Distribution.
  2. Den sidste lønseddel fra 2007 (03/12-16/12 2007)
 3. Medbring ansættelsesbevis (ansættelseskontrakt) fra Langvaddam Distribution.
 4. Medbring den sidste lønseddel fra 2008 (15/12-28/12 2008)
 5. Medbring den sidst modtagne lønseddel fra 2009
 6. Hvis du har været ansat i andre ditributionsselskaber, så medbring ansættelsesbeviserne fra disse

Da vi ikke har (email)adresser på alle, beder vi dig fortælle dine kollegaer om dette møde og opfordre dem til at møde op med alle de papirer, de kan finde.

Du bør også være opmærksom på, om de af vore udenlandske kollegaer, der ikke taler særlig godt dansk, har forstået, hvad det drejer sig om.


Alle Langvaddams medarbejdere kan på dette møde få belyst og opbygget sager mod Langvaddam.


Medbring så mange lønsedler og ligalister som du har.
Samt også dit ansættelsesbevis.

tidligere møder

Du kan downloade dagsordenen for nogen møder som pdf filer her: