løn

browser

Denne side fungerer ikke i Internet Explorer!
Brug venligts en af disse browsere i stedet for:

Safari Firefox

feriepenge

feriepenge

Der findes to typer beboere her i landet:

Der er forskellige regler for disse for udbetaling af opsparede feripenge v/ udrejse til hjemlandet el. emigrering

DMA - og dermed arbejdsgiverne - er fuldstændigt klar over dette. Der er derfor ingen redelig undskyldning for en arbejdsgiver for at modsætte sig dette fuldstændigt lovformelige krav. DMA har mumlet noget om at man jo skal være sikker på at personen har forladt landet, men der findes intet som helst i nogen former for bekendtgørelse eller andet der muliggør nogen form for tilbagholdelse af feriepengene i denne situation. Uanset om arbejdsgiveren skulle mene at arbejdstageren muligvis svindler med erklæringer mv er vedkommende forbandet forpligtet til at udrede feriepengene når forudsætningerne derfor er til stede. Og man skal i den forbindelse lige huske på at disse penge rent faktisk er arbejdstagerens ejendom - de er kun midlertidigt i forvaring hos arbejdsgiveren indtil ferie kan holdes.

Som ansatte kan vi kun se disse forsøg på at nægte udbetaling af feriepenge på ulovligt grundlag som forsøg på at berige sig på bekostning af den tidligere ansatte. Dette sker på 2 måder:

Kontaktperson:
Birthe Schultz   - direkte tlf.nr 38 14 84 57
Arbejdsdirektoratet - ferielovkontoret
Stormgade 10     tlf.nr 38 10 60 11 kl 12-14 (dog ikke onsdag)
1470 Kbh K      personligt fremmøde 08-15

Hvis en arbejdsgiver værgrer sig, og kræver en officiel attest, er det denne dame/offentlige myndighed man skal henvende sig til.

I Skattecenter København er det denne person der sidder m/ ekspertisen på skatteområdet:

Kim ¿Splidsbool? - direkte tlf.nr 72 38 25 24
Sluseholmen 8

Man kan selvfølgelig blive 'opgraderet' fra 'arbejder' til 'indbygger.'


Jeg tilbragte 3 dage sammen med en rumæner hvor vi for rundt fra det ene offentlige kontor til det andet for at finde ud af det ovestående - rent Kafka.