løn

browser

Denne side fungerer ikke i Internet Explorer!
Brug venligts en af disse browsere i stedet for:

Safari Firefox

ansættelsebeviser

ansættelsebeviser

skrivelse fra Svend Pedersen

Valby, den 14, juni 2008

Kære kolleger!

Vedlagt udleveres i medfør af Ansættelsesbevisloven og Budoverenskomsten jeres ansættelsesbevis i to eksemplarer. Ansættelsesbeviset udstedes som følge af, at Ballerup-Skovlune-Herlev Distribution Aps den 29. januar 2008 overtog Kühl Distribution Aps, og at Ballerup-Skovlunde-Herlev Distribution siden har skiftet navn til Langvaddam Distribution samt ændret adresse.

Det nye ansættelsesbevis indebærer ingen reelle ændringer i ansættelsesforholdet, men alligevel skal jeg udestede et nyt blot virksomhedens telefonnummer ændres. Dette hermed gjort til gavn og glæde for EU-bureaukraterne, Foketinget og fagforeningen. Men næppe for jer, og da slet ikke for mig, der havde foretrukke at bruge tiden bedre.

Nok om det.

Oversigten over jeres distrikter er baseret på 1-3 uger gamle oplysninger, så den kan muligvis være forkert. I bedes derfor gennemgå oversigten og, såfremt der er fejl, returnere beviset med oplysninger om disse fejl. Der udstedes herefter endnu et nyt ansættelsesbevis.

Er alt ok, skal I underskrive det ene eksemplar og returnere det til mig.

Bedste hilsener

Svend


kommentarer

Med til historien hører, at Svend Pedersen selv i sin skrivelse af 29. januar 2008, hvori avisbudene bl.a blev orienteret om 'konkursen', eksplicit lovede nye ansættelsesbeviser udstedt "snarest".

Nu er 'snarest' jo sådan et dejligt, fleksibelt begreb, men mon ikke de fleste vil mene, at 4 1/2 måned går sådan lidt ud over, hvad begrebet 'snarest' med nogen som helst rimelighed kan forventes at dække? Især når man tager i betragtning, at disse lovpligtige ansættelsesbeviser først blev udstedt, da fagforeningen gik ind i sagen og krævede dem udstedt.

Endvidere var der en del bude oprindeligt ansat under Kühl Distribution, der aldrig nogensinde havde fået udstedt et ansættelsesbevis. Så det har så afgjort en stor betydning for disse ansatte, at de nu endelig fik papir på, hvad Langvaddam Distribution har dem ansat til at varetage.