omlægning

browser

Denne side fungerer ikke i Internet Explorer!
Brug venligts en af disse browsere i stedet for:

Safari Firefox

tillidsmændene

tillidsmændene

For fuldstændigt at klarlægge spørgsmålet om, hvor meget tillidsrepræsentanterne er blevet orienteret om den planlagte omlægning i henhold til Svend Pedersens bemærkning om "vi har ud over at sende dette brev til dig også orienteret dine tillidsrepræsentanter om de påtænkte ændringer af distriktet"

Den eneste orientering, der er givet til tillidsmændende, er regneark med de oplysninger, du kan finde her på siden under menupunktet omlægning.

D.v.s. kun distriktskoder, eks. tø18, gadestykker, et påstået avisantal og en tidsnomering på baggrund af dette avisantal. Den ændrede nummerering til 4-cifrede distriksnumre i forhold til det modtagne er tillidsmændene ikke blevet orienteret om.

Tillidsmændene har altså ikke modtaget kopi af skrivelserne sendt ud til budene. Tillidsmændene har ikke modtaget noget om, hvilke distrikter budene havde i forvejen, hvorledes disse blev lønnet, og hvilke nye distrikter, budene får tilbudt.