omlægning

browser

Denne side fungerer ikke i Internet Explorer!
Brug venligts en af disse browsere i stedet for:

Safari Firefox

forlig

Der er indgået et forlig mellem DMA og SP/Langvaddam på den ene side og LPSF på den anden side angående proceduren vedrørende

forlig ang. distriktsløn

Har man ikke fået et individuelt varsel, er det tillidsmandsvarslet, man skal have i løn fra og med indeværende lønperiode (mandag 29/6 - søndag 12/7 2009), som bliver udbetalt torsdag 16/7 2009

Har man fået et individuelt varsel, er det det, man skal have i løn fra og med indeværende lønperiode (mandag 29/6 - søndag 12/7 2009), som bliver udbetalt torsdag 16/7 2009 - uanset om dette varsel er bedre eller værre end det oprindelige tillidsmandsvarsel

Man kan under omlægning/browse og omlægning/søgning finde frem til, hvad tillidsmandsvarslet var ved

 1. at finde sit distrikt under browse for de distrikter, hvor sammenhængen mellem det varslede distriktsnummer og det endelige distriktsnummer kendes
 2. søge på en adresse i de tilfælde, hvor man ikke kan kan finde sine nye distriktsnumre under browse. Man bedes give meddelelse om, hvad sammenhængen mellem de 2 distriktsnumre er

forlig ang. anfægtelser

Parterne er enige om, at anfægtelser af det af virksomheden fastsatte tidsforbrug, der på nuværende tidspunkt er rejst i Beregningsudvalget, bortfalder, medmindre [sic] medarbejderen eller tillidsrepræsentanten på Langvaddam senest 5 [ed: fem] faktiske arbejdsdage efter lønudbetalingen den 16. juli 2009 skriftligt meddeler virksomheden, at anfægtelsen opretholdes.


Betydningen for ens anfægtelse af tidsnormeringen på ens distrikter er:

 1. man kan gøre det allerede fra nu af - der er ingen som helst grund til at vente, såfremt man stadig mener sig underbetalt
 2. tillidsmanden kan gøre det kollektivt på vegne af samtlige de omtalte og berørte medarbejdere - uanset om de selv kommer på banen eller ej
 3. tillidsmanden kan gøre det på vegne af en efter anmodning derom
 4. sidste frist er tirsdag d. 21. juli for at indsigelsen skal være SP/Langvaddam i hænde for at fastholde sin oprindelige rettighed mht at distriktet er anfægtet fra overtagelsen/omlægningen
 5. dette forlig berører udelukkende bude i postnummer 2100
  2400 (Komdis) og 2200 (BS Distribution) kører desuagtet videre på de oprindelige anfægtelser
 6. man kan sagtens stadig anfægte tidsberegningen på sine distrikter efter 21/7 2009. En sådan anfægtelse vil så dog kun og udelukkende have virkning fra det tidspunkt, hvor denne er virksomheden i hænde, uanset hvor længe man i øvrigt har haft distriktet

For de usikre er det altså tidsnok at møde op mandag 20/7 2009 og få hjælp til beregninger samt en evt anfægtelse, så man kan aflevere den persoligt tirsdag 21/7 2009 til aftælleren.

Man skal i den forbindelse lige sikre sig, at man kan bevise, at man har afleveret sin anfægtelse. Det kan man gøre på flere måder:

 1. sendes anfægtelsen med Posten er der følgende muligheder:
  1. kvittering for afsendelse af almindeligt brev
   her får du udelukkende et bevis på, at du har sendt et brev
  2. kvittering for at postbudet har afleveret brevet
   her får du et underskrevet bevis på, at postbudet har afleveret brevet og hvornår
  3. anbefalet brev
   her skal der skriftligt kvitteres for modtagelsen
   selvom SP/Langvaddam ikke afhenter dette på posthuset, så er domspraksis, at et sådant brev er at betragte som afleveret på det tidspunkt, hvor postbudet forsøger at aflevere dette.
 2. personlig aflevering
  1. forlang en kvittering for modtagelsen af aftælleren
  2. nægtes (2a) så er det vigtigt at have et (eller gerne flere) vidne(r) på, at man har afleveret sin anfægtelse

I alle tilfælde skal man desuden sikre sig en kopi af sin anfægtelse til eget og fagforeningens brug. Vor erfaring med SP & DMA er jo at de konsekvent nægter at forholde sig til noget, der ikke er nagelfast bevist fra budets side.

email kan ikke bruges i denne forbindelse idet forliget udtrykkeligt siger "skriftligt"