strejke

browser

Denne side fungerer ikke i Internet Explorer!
Brug venligts en af disse browsere i stedet for:

Safari Firefox

resolution

resolution

Medarbejderne i det tidligere Kühl Distribution fremsætter hermed følgende krav overfor ledelsen i det nuværende Langvaddam Distribution.

 1. Lønnen skal tilbageføres som den var i uge 12
  Dette omfatter både grundbeløb og stykpris
  Dette indbefatter, at der skal efterbetales fra dette tidspunkt
 2. Lønstigningerne skal foretages korrekt
  Den overenskomstmæssige lønstigning pr 01/03-2008 skal implementeres således at grundbeløb og stykpris begge bliver tillagt denne stigning m.v.
 3. Alle udestående lønfejl & lønmangler udbetales
  Alle påpegede og ikke afviste lønkrav skal anvises på næstkommende lønseddel. Det er en forudsætning at afvisninger er sagligt begrundede samt at tillidsrepræsentanterne og medarbejderen bliver gjort bekendt med afvisningen. Lønfejl & lønmangler, der overstiger kr 5000,- skal på medarbejderens anvisning anvises inden 24 timer.
 4. Feriepenge skal udbetales til hjemrejste 'østarbejdere' inden 24 timer
  Dette gælder for alle allerede hjemrejste. Fremover skal virksomheden garantere at udbetalingen foretages på hjemrejsedagen med mindre andet aftales.
 5. Alle de nuværende distrikter skal revurderes i arbejdstakt 100
  Dette gælder for både hverdag & søndag
  Der skal her tages udgangspunkt i det gamle elementsystem fra BK
 6. Samtlige voldgifter & faglige forlig, som Langvaddam Distribution har misligholdt, skal straks indføres & overholdes
 7. Alle uvarslede distriktsændringer skal lønkompenseres til dags dato
  Dette indebærer alle uvarslede ændringer mht leveringsadresser og aflønning m.v.
 8. Vognmandsture skal nedlægges & samtlige distrikter skal gås af omdelere
  De omfattede leveringer skal tilbydes tilbageført til de distrikter og omdelere fra hvilke, de i sin tid blev fjernet uvarslet.
 9. Avistallene for hele 2008 skal ubetinget udleveres
  Tallene skal være pr. distrikt pr. dag
 10. Avistallene skal påføres lønsedlerne
  Tallene skal være pr. distrikt pr. dag iht. faglig voldgift.
 11. Alle medarbejdere skal have oplyst hvordan deres løn beregnes
 12. Lønnen for alle distrikterne skal være tilgængelig for alle omdelerne
 13. Følgende personer skal genansættes i deres oprindelige stillinger
  Dette omfatter, at avisbude, der har fået frataget deres fastholdelsestillæg, skal have dette tilbage
  • Per Lantz Nielsen
  • Bjørn Sommer
  • Bjarne Jensen
  • Dorin Gall
  • Bjarne Mathiesen
  • Leif Hansen
  • Marius Ciulei
  • Rene Staub
 14. Aftællingen af aviser skal foretages under budoverenskomsten
 15. Den nye struktur:
  • Implementeringen af den nye struktur udskydes indtil den er forhandlet
  • Folk skal tilbydes arbejde der fuldt ud dækker deres nuværende distrikter
  • Folk skal opretholde deres nuværende ugentlige fridag(e)
  • Alle distrikter skal revurderes i arbejdstakt 100
   Der skal her tages udgangspunkt i det gamle elementsystem fra BK