strejke

browser

Denne side fungerer ikke i Internet Explorer!
Brug venligts en af disse browsere i stedet for:

Safari Firefox

pressemeddelelser

pressemeddelelser

København, den 6. oktober 2008

Avisbudene i København genoptager arbejdet

Ved et møde her til aften stemte avisbudene i Langvaddam Distribution postnumrene 2100, 2200 og 2400 for at gå i arbejde igen således at arbejdet genoptages med morgenomdelingen tirsdag d. 7. oktober 2008København, den 5. oktober 2008

Avisbudene fortsætter strejken indtil videre

Da der ikke er vist nogen som helst velvilje fra arbejdsgiverside til at indgå i forhandlinger med de strejkende avisbude i postnumrene 2100, 2200 & 2400 besluttede avisbudene på et fagligt møde sent lørdag aften at fortsætte strejken for at få opfyldt deres helt rimelige krav.

På trods af avisbudenes forhandlingsoplæg samt den velvilje, direktør Svend Pedersen umiddelbart udtrykte torsdag morgen og dette citat fra Berlingskes hjemmeside: ”Der arbejdes på en hurtig løsning på konflikten” skrevet lørdag d. 4 oktober, har der ikke været rettet nogen henvendelser til budene eller deres repræsentanter.

En skriftlig og hemmelig afstemning blandt budene på mødet sent lørdag aften gav følgende resultat:København, den 5. oktober 2008

Udtalelser mod bedre vidende

Direktøren for Langvaddam Distribution - Svend Pedersen - udtalte torsdag d. 2. oktober til TV2 Lorry at der bestemt ikke er tale om overlagt fusk.

Faktum er, at henvendelser fra budene om fejl og mangler i lønnen systematisk bliver ignoreret. Mindst et bud har dokumenteret på den forkerte side af kr 20.000,- til gode.

Når man i 1 1/2 år overhovedet ikke har taget skridt til at bringe lønforholdene i orden og efterbetale lønfejl samt lønmangler, hvad kan man så kalde dette andet end 'overlagt fusk'?

I bedste fald, kan man vel være venlig og kalde det total inkompetence.København, den 4. oktober 2008

Arbejdsgiver umuliggjorde
genoptagelse af arbejdet

Ved et fællesmøde i Dansk Arbejdsgiverforening erkendte arbejdstagerside, at arbejdsnedlæggelsen er overenskomststridig, og man gav tilsagn om at pålægge arbejdstagerne (avisbudene) at genoptage arbejdet snarest og senest den 4. oktober ved normal arbejdstids begyndelse.

Det viste sig imidlertid umuligt at genoptage arbejdet, idet:

I stedet valgte Langvaddam Distribution og Bladkompagniet at trække arbejdskraft ind udefra og foretage omdeling visse steder på Østerbro og Nørrebro op ad formiddagen.

På trods af avisbudenes velvilje til at genoptage arbejdet, må vi med beklagelse konstatere, at Langvaddam Distribution og Bladkompagniet valgte at desavouere avisbudene.København, den 2. oktober 2008

Avisbude fortsætter arbejdsnedlæggelsen

På et møde her til aften blev det besluttet at fortsætte arbejdsnedlæggelsen, således at der strejkes både fredag d. 3. oktober og lørdag d. 4. oktober.

Der afholdes et mæglingsmøde mellem organisationerne fredag d. 3. oktober kl 13:00 hos Danske Mediers Arbejdsgiverforening, hvor avisbudenes krav vil være til forhandling.

Selvom direktøren for Langvaddam Distribution - Svend Pedersen - ved forhandlinger direkte med budene torsdag morgen lovede umiddelbart at imødekomme de første 11 punkter i avisbudenes krav, var stemningen, at man ikke tror direktør Svend Pedersen over en dørtærskel grundet hans dokumenterede adfærd med systematisk at bryde indgåede aftaler, overtrædelser af dansk lovgivning, samt den decideret manglende og dårlige behandling avisbudene bliver udsat for ved lønfejl. Førend de strejkende avisbude har set helt konkrete og dokumenterede beviser på, at direktør Svend Pedersen virkelig har opfyldt de ting, han var villig til, anses hans løfter for ikke at være noget værd.København, den 1. oktober 2008

Avisbude nedlægger arbejdet

Nej til Halv løn, dobbelt arbejde, fyringer, fusk og forfølgelse

Avisbude i København nedlægger arbejdet i protest mod, at de nu skal levere dobbelt så mange aviser på den halve tid og til halv løn, forfølgelse og fyringer af fagligt aktive, trusler, manglende overtidsbetaling og fusk med feriepenge.

Ifølge den nye overenskomst skulle lønnen for avisomdelere være steget med 2,7% i 2008, men faktum er, at Langvaddam Distribution med diverse kunstgreb og stor kreativitet har omlagt arbejdet, så lønstigninger bliver til løntab, arbejde bliver til dobbelt arbejde og temperaturen på arbejdsklimaet bliver skruet ned til nulpunktet.

Direktør Svend Petersen har endvidere brilleret med at fyre tillidsfolk og fagligt aktive, og som noget helt nyt er vi, der endnu er ansat, blevet flyttet fra det, vi opfatter som hans ene konkursramte selskab til et andet – hvem der er ”stråmand for hvem”, kan vi ikke bevise.

Vi frygter, at både etnisk danske bude og vores kolleger fra de gamle østlande, som er organiserede og oppebærer dansk og overenskomstmæssig løn, skal udskiftes med et helt nyt hold fra øst, som skal konkurrere på pris ved at arbejde på østeuropæiske vilkår.

Medarbejderne i det tidligere Kühl Distribution – nu Langvaddam Distribution kræver:

Således vedtaget på det faglige møde d.d.


hent som pdf