konkurs

browser

Denne side fungerer ikke i Internet Explorer!
Brug venligts en af disse browsere i stedet for:

Safari Firefox

konkurs

konkurs

Advokatfirma

Kalvebod Brygge 39 - 41
DK - 1560 København V
Telefon: +45 33 300 300
Fax: +45 33 300 299
www.lesadv.dk

Christian B. Elmer
Advokat (L)
cbe@lesadv.dk
Direkte tlf.: 33 300 250

Sisse Thejll-Madsen
Adv.sekr.
stm@lesadv.dk
Direkte tlf.: 33 300 253

5. februar 2008
J.nr. 801223
CBE/STM

CIRKULÆREBREV TIL MEDARBEJDERNE

Kühl Distribution ApS under konkurs - CVR-nr. 27 26 77 34.

Som kurator i ovennævnte konkursbo tillader jeg mig at rette henvendelse til Dem, idet De tidligere var ansat i boet. Som det er blevet Dem bekendt via opslag den 29. januar d.å. blev selskabet taget under konkursbehandling af Sø- og Handelsrettens Skifteret og jeg blev valgt som kurator.

Som det fremgår af opslaget overdrog konkursboet herefter kl. 18.00 samme dag den eksisterende virksomhed og de deri værende medarbejdere til selskabet, der nu hedder Langvaddam Distribution ApS - CVR-nr. 30 28 35 28.

Dette selskab har således overtaget de i konkursboet værende medarbejdere og forpligtelserne i disse, dog således at feriepengeforpligtelser og pensionsforpligtigelser frem til konkursen ikke er overtaget, men vil skulle anmeldes i Lønmodtagernes Garantifond.

De kan eventuelt kontakte Langvaddam Distribution Aps med henblik på opgørelse af feriepengekrav.

Jeg skal venligst bede om, at eventuelle anmeldelser foretages overfor Garantifonden

Med venlig hilsen
Jørgen B. Elmer
 
Christian B. Elmer


Langvaddam Distribution ApS
Langvaddam 1 (kontoraddresse pt Vibevej 7C, 1.th, 2400 NV)
2500 Valby

Valby, den 29. januar 2008

Til samtlige medarbejdere i Kühl Distribution ApS under konkurs

Kære medarbejdere!

Tirsdag den 29. januar 2008 kl 10.15 afsagde Skifteretten konkursdekret over Kühl Distribution ApS.

Ballerup-Skovlunde-Herlev Distribution ApS indledte øjeblikkeligt forhandlinger med den af skifteretten udpegede kurator om overtagelse af virksomheden.

På baggrund heraf blev der i dag tirsdag den 29. januar 2008 kl 18:00 indgået aftale om, at Ballerup-Skovlunde-Herlev Distribution ApS overtager samtlige medarbejdere ansat i Kühl Distribution ApS og sikrer, at samtlige medarbejder får udbetalt deres optjente løn for ugerne 3+4 i 2008 pr. torsdag den 30. januar 2008.

Der sker således ikke væsentlige ændringer i de ansattes nuværende arbejdsfunktioner eller ansættelsesvilkår, hvorfor overdragelsen umiddelbart ingen juridiske, økonomiske eller sociale følger har for de tidligere ansatte i Kühl Distribution ApS.

Ballerup-Skovlunde-Herlev Distribution ApS har samtidig ændret navn til

Langvaddam Distribution ApS.

Langvaddam Distribution ApS (cvr-nar 30 28 35 28) har her til aften, tirsdag den 29. januar 2008, indgået nye distributionsaftaler med A/S Bladkompagniet, hvorefter Langvaddam Distribution ApS bevarer det tidligere område 6-8 (Ballerup-Skovlunde-Herlev) og samtidigt overtager de områder som Kühl Distribution ApS tidligere har varetaget.

Langvaddam Distribution ApS udarbejder snarest nye ansættelseskontrakter i overensstemmelse med ovennævnte.

Spørgsmål kan rettes til undertegnede eller

Advokat Christian B. Elmer,
Advokatfirmaet Lund Elmer Sandager
Kalvebod Brygge 39-41, 1560 Købehavn V.
Tlf.: 33 300 200

Med venlig hilsen

Svend Pedersen
Adm. direktør
Langvaddam Distribution ApS


konkursrytteri ?

Hvis det lugter som en and, siger som en and og smager som en and ...