konkurs

browser

Denne side fungerer ikke i Internet Explorer!
Brug venligts en af disse browsere i stedet for:

Safari Firefox

LG

Lønmodtagernes Garantifond

04/06-2008

J har dags dato modtaget brev fra LG

 1. Feriepenge : Godkendt & overført t/ FerieKonto
  udbetales hhv i 2008 (1/1-31/12 2007) & 2009 (1/1-29/1 2008)
 2. Pensionskrav : godkendes !kun! 6 md tilbage fra konkursen
  dvs fra 29/07-2007 - 13/01-2008
 3. Lønkrav : godkendes !kun! 6 md tilbage fra konkursen
  dvs fra 29/07-2007 - 13/01-2008
  m.a.o. : manglende løn skal !også! rettes t/ LG !!!

LG begrundelse for 2) & 3) :

Kravet er ældre end 6 måneder regnet fra fristdagen i arbejdsgiverens konkursbo. Vi kan kun betale disse ældre krav, hvis man straks har gjort, hvad der er muligt, for at få arbejdsgiveren til at betale (har forfulgt kravet uden ugrundet ophold jf. konkurslovens §95, stk. 1, nr. 5). Det fremgår af den indsendte redegørelse, at der ikke er gjort tilstrækkeligt for at få arbejdsgiveren til at betale beløbet (jf. LG-lovens §2, stk. 1 og konkurslovens §95).

11/08-2008

LG har lige afvist mit pensionskrav for 2007.

J har fundet ud af, hvad der er gået galt i mit tilfælde, & sandsynligheden er stor, for at det er det samme i andres tilfælde:

Johan Kühl har for mit vedkommende indbetalt kr 48.329,25 i 2007.
Problemet er, at en del af dette beløb dækker _2006_.

LG har så ringet til PD & fået oplyst de beløb der er _indbetalt_ i 2007, men man har _!!!IKKE!!!!_ fra PDs side periodiseret disse, så derfor påstår LG fejlagtigt, at der er indbetalt det for høje beløb.

Fejlen ligger således i første omgang hos PD & _ikke_ hos LG.

mit regnskab ser derefter sådan ud:

totalt indbetalt i 2007              48.329,25
indbetalinger dækkende 2007     35.616,83
indbetalinger dækkende 2006     12.712,42

For mit vedkommende har J så lige haft fat i min sagsbehandler

her mandag & hun vil nu kigge på min pension igen.

J adviserede hende, om at J er bekendt med, at der er flere, der har denne problematik, men LG vil _ikke_ være proaktiv & på eget initiativ genoptage sagerne, så har man fået afvist sit pensionskrav på denne måde er det med flukst at gribe telefonen & få fat i sin sagsbehandler.